Boxe / Farida El Hadrati vs Ana Laura Esteche

Championnat du monde WBA / EL HADRATI vs ESTECHE

Farida El Hadrati (championne d’Europe) vs Ana Laura Esteche (championne du Monde)

Zénith d’Auvergne – Cournon-d’Auvergne / 1er avril 2016 | Photo : © Valentin UTA